Meny

Landskapsplanering och trädgårdsdesign

Vår utgångspunkt är att kombinera funktion och estetik utifrån användarens behov. Utemiljön ska anpassas till platsens förutsättningar och människorna som ska använda den.

Målsättningen är att skapa vackra utemiljöer av olika slag och hitta innovativa lösningar beträffande form, växter, material, skötselnivå och innehåll. Arbetsprocessen handlar förstås om formgivning, men den handlar även om att skapa en plan som är genomförbar och långsiktigt hållbar.

Upplägg och innehåll anpassas alltid utifrån det som passar bäst för varje projekt. Vi jobbar med allt i från moodboards, idéskisser, växtförslag till illustrationsplaner, markplaneringsplaner och bygglovsritningar.

Alla uppdrag är olika och vi skräddarsyr varje gång.

Vi kan bland annat hjälpa till med att:

Skapa insynsskydd & rumslighet

Hitta lösningar för nivåskillnader & entréer

Välja rätt typ av häckar, träd & buskar

Ta ett helhetsgrepp & fokusera på viktiga detaljer

Kombinera funktion & estetik

Planera praktiska gångar & parkeringsplatser

Ta fram nya idéer för trappor, altaner & andra fasta konstruktioner

Skapa trivsamma uteplatser & lättskötta planteringsytor

Stenläggningsförslag & planteringsplaner

Vi hjälper även till med växtinköp, plantering och förmedlar kontakter till trädgårdsanläggare och trädgårdsmästare.

Såhär går det till:

Kontakt

Vi bokar en tid för ett första möte. Vi pratar ihop oss om uppdraget och svarar på varandras frågor.

Första mötet

Vi besöker platsen. Det är av stor betydelse att få se platsen och de befintliga förhållandena för att få en bra helhetsbild. Det är också viktigt att träffa Er för att prata igenom Era behov, önskemål, ekonomiska ramar, idéer, planer och funderingar.

Offert & tidsplan

Efter mötet skickas en specificerad och tydlig offert samt en tidsplan för uppdraget.

Skissförslag

En idéskiss arbetas fram. Ofta kompletteras skissen med ett moodboard. När skissen är klar träffas vi igen för att stämma av idéerna, lösningarna och förslagen. Ni får då möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor innan vi går vidare.

Leverans

Ritningen/skissen renritas och färdigställs med text, växtval, materialval m.m. Det färdiga materialet levereras oftast digitalt per mail, men utskrifter kan även postas om så önskas.

Konsultation

Konsultation med två timmars rådgivning.

Passa på att fråga allt ni undrar!

Skisser, växtförslag, skötselråd och inspiration direkt på plats. Vi ger förslag på förbättringar och lösningar utifrån era önskemål och behov samt platsens förutsättningar.

Två timmar kan låta kort, men man hinner med väldigt mycket om alla är väl förberedda.

Konsultation för hemträdgårdar går även att köpa som presentkort, det brukar bli en mycket uppskattad gåva!

Kostnad: 3900 kr inkl. moms och cirka en timmes resväg t/r inom Storstockholm. Restid utöver det debiteras med 600 kr/tim. inkl. moms.

Kontakta oss genom:

mail:info@addgreen.se

tel: 070 640 20 62

Företagskunder

AddGreen arbetar med företagskunder som till exempel fastighetsbolag, bostadsföretag, golfklubbar, kommuner, trädgårdsföretag, arkitektbyråer och byggbolag.

Uppdragen varierar i sitt innehåll, men kan exempelvis innebära konsultation, inventering och åtgärdsplaner, idéskisser för nya lösningar, växtförslag och planteringsplaner eller mer omfattande gestaltningsprojekt för nyanläggning.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Bostadsrättsföreningar

AddGreen är specialiserade på innergårdar, bostadsgårdar och urbana miljöer.

En bostadsrättsförening innefattar ju flera hushåll och många personer. Det är mångas önskemål, viljor och behov som ska tillgodoses. På en innergård eller bostadsgård ska ofta även många funktioner såsom cykelskjul, sittplatser, gångar, entréer, grillar, planteringskärl, odlingslådor m.m. få plats.

Vi kan hjälpa till att ta ett helhetsgrepp och skapa en långsiktig, funktionell och estetisk lösning som fungerar för många olika behov. På förfrågan gör vi även enkätundersökningar och medverkar på möten för att skapa delaktighet, samordna önskemål, fånga upp synpunkter & förslag inom föreningen.

Vi erbjuder allt ifrån två timmars konsultation på plats och idéskisser till detaljerade ritningar. Alla tjänster skräddarsys. Fasta priser enligt offert.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Info för bostadsrättförening