Genomtänkt och långsiktigt hållbar
formgivning av gröna utemiljöer i olika skalor

OM OSS

AddGreen är ett
kunskapsföretag inom
trädgård & landskap

Målsättningen är att utveckla innovativa, väl fungerande och vackra gröna miljöer, stora som små. Privata trädgårdar, företagsanläggningar, allmänna platser och bostadsgårdar. Våra uppdrag har stor spännvidd, och är inte sällan komplexa. Därför jobbar vi kundanpassat och skräddarsyr våra tjänster.

Vi jobbar i olika sammanhang och i olika skalor.

Den kreativa
processen

En motor i den kreativa processen är att jobba mycket med funktion och upplevelser i kombination. Vi gillar att hitta sätt att utnyttja platsens fulla potential och lägger stor vikt vid att förstå användarens önskemål och behov.

Vår kreativa process bygger på engagemang och idéer, men även kunskap och lång erfarenhet. Både helheten och detaljerna får stort utrymme. Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt karaktär och proportioner, men även vid att sätta alla detaljer genom att t.ex. räkna trappsteg, noga tänka igenom materialvalen och välja rätt växter.

Den perfekta
förebilden!

Naturen är för oss den perfekta förebilden. När naturen får fungera som den ska är den vacker, självklar, full av liv och kräver ingen skötsel. Vi eftersträvar alltid att arbeta med långsiktighet, hållbarhet och respekt för platsen.

Vi eftersträvar alltid att arbeta klimatsmart genom att använda produkter och växter som kräver så korta transporter som möjligt, återanvända material och att alltid öka den biologiska mångfalden. Att addera så mycket grönt som möjligt är alltid ett mål. Vi jobbar även alltmer med omhändertagande av dagvatten.

Uppdrag med
stor spännvidd

Vi gestaltar många olika typer av miljöer i olika storlekar, allt från att rita nya villatomter till att varsamt förnya en gammal innergård i stan. Men det kan även handla om att rita ett nytt gångstråk med sittplatser i offentlig miljö eller utforma välkomnande entréytor i företagsmiljö.

Alla uppdrag är olika och det är det som gör vårt arbete roligt och intressant. Ena dagen ritar vi planteringsplaner för bostadsbolag eller bygglovsritningar för murar, nästa dag besöker vi kanske en privatträdgård och pratar om äppelträd, krokussorter och parkeringsplatser.

Vår målsättning

Vi eftersträvar att utnyttja varje plats optimalt och maximalt, och att anpassa formgivningen till arkitekturen/byggnaderna, de omgivande miljöerna och människorna som ska nyttja platsen.

Vårt mål är att alltid leverera genomförbara & genomtänka lösningar. De handlingar vi tar fram ska vara tydliga, användbara och innehålla den information som behövs både för kunden, stensättaren, snickaren, anläggaren o.s.v.

Vi vill skapa grönare utemiljöer som är innehållsrika och upplevelserika där människor (och en hel del växter och vissa djur) kan trivas.

Helena Rosenlöf Egge | AddGreen

Lanskapsingengör & trädgårdsdesigner

HELENA
ROSENLÖV EGGE

Helena startade AddGreen våren 2011 och är utbildad landskapsingenjör vid SLU i Alnarp. Helena har arbetat i den gröna sektorn sedan 1998 och med utformning och projektering av utemiljöer sedan 2005.

Tidigare utbildningar i konstvetenskap, estetik och landskapsarkitekturens historia har lett till ett särskilt intresse för tidstypiska trädgårdar och olika stilideal genom tiderna, vilket ofta kommer till användning i formgivningen av gröna miljöer.

Helenas drivkraft ligger i att arbeta utifrån landskapsingenjörens kunskap om funktion och tekniska lösningar, och att samtidigt kombinera det med estetik och upplevelsevärden.

Med åren har kunskapen vuxit sig större och erfarenheten blivit bred. Många olika typer av uppdrag, kunder och projekt har passerat Helenas händer.

Designingenjör & trädgårdsdesigner

HANNA LUNDBERG

Hanna anställdes 2018 och är utbildad designingenjör och trädgårdsmästare.

Hanna är en kreativ problemlösare och är bra på att utifrån ingenjörens funktionella perspektiv utforma och utveckla utemiljöer med användarens behov i fokus.

Drivkraften är att ständigt vara i en framåtrörelse med utveckling, att känna stort engagemang i projekten, vart och ett med sina specifika utmaningar och att kontinuerligt kunna fylla på med kunskap och erfarenhet.

Hannas specialkompetens är rita digitala ritningar med stor precision och känsla för den estetiska dimensionen.

Hanna Lundberg | AddGreen
Helena Rosenlöf Egge | AddGreen

Trädgårdsmästare & Skötselansvarig

MARIE BERGQVIST

Marie är utbildad trädgårdsmästare och har lång erfarenhet inom trädgårdsskötsel bl.a. från eget företag och Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Hon är även utbildad attributmakare och har studerat en ansenlig mängd konstvetenskap.

Marie har ända sedan 2017 arbetat löpande tillsammans med AddGreen inom plantering och trädgårdsskötsel, så därför är hon väl insatt i våra skötseluppdrag och tillvägagångssätt när hon nu jobbar som skötselansvarig trädgårdsmästare på AddGreen.

Fokus ligger på att omhänderta våra befintliga och nya planterings- och skötseluppdrag så att de utförs på ett effektivt, korrekt och hållbart sätt med uppdragsgivarens behov i fokus. Marie är kunnig, noggrann, har fin känsla för den estetiska dimensionen och vet hur en slipsten ska dras.

Har du frågor eller önskemål gällande plantering eller trädgårdsskötsel?

Kontakta gärna Marie direkt:
marie@addgreen.se
070-3326242

TRÄDGÅRDSMÄSTARE

FILIZ

Våra duktiga trädgårdsmästare Filiz har bred kunskap och lång erfarenhet inom bl.a. plantering och trädgårdsskötsel. Filiz arbetar löpande med AddGreen och alla våra projekt.