DJURSHOLM

Romantisk & gammeldags trädgård

En trädgård med lummig och vild karaktär med romantiska och klassiska växter såsom pioner, astrar och blommande buskage. Viktigt var även att trädgården skulle vara så lättskött som möjligt med sammanhängande planteringsytor och hållbara materialval.

Trädgård skulle även rymma mysiga uteplatser på båda sidor om huset, en trevlig och praktisk entré med carport, en liten köksträdgård och ett glasat växthus invid husfasaden.

Både carport och glasat växthus krävde även bygglovshandlingar. Dessa innefattade situationsplan, planritning, fasadritning (vy), sektionsritning, enligt kommunens krav. Bygglovet godkändes.

HÄGERSTEN

Klassisk & modern trädgård

Konceptet för denna trädgård gick ut på att skapa en elegant men ändå ombonad trädgård där det är lätt att vistas utomhus och finns mycket plats för socialt umgänge.

Ledorden var funktionalitet & flexibilitet + lummighet & rumslighet. Trädgården innehåller bl.a. en pool med utedusch, två stora pergolor av pulverlackerat stål, uteplatser i olika nivåer, utekök, en fin entréträdgård, cykelskjul, studsmatta, praktisk parkeringsplats och många stora planteringar med häckar, blommande träd, vintergröna klot och växter som förstärker årstidsväxlingarna.

Stilrena och klassiska materialval som t.ex. Bohusgranit och putsade murar. 

RUTE | GOTLAND

BETONGPOOL MED STÅLPERGOLA

Denna vackra plats ligger på en höjd med omgivande natur och en del av boningshuset är en gammal kvarn. Tanken var att använda material som smälter in i naturen och åldras vackert med patina och även passar ihop med den befintliga byggnaden, inklusive ett coolt orangeri av stålbalkar som redan fanns. Både materialvalen och dimensionerna återanvändes i utformningen av poolområde och pergola.

Poolen är gjuten av betong och har trappa, belysning och dolt automatiskt poolskydd. Både trä- och betongytor intill poolen ger variation och gav möjlighet till anpassning till befintliga altaner. Uteduschen döljs bakom ett lågt plank med svängdörrar av trä.

Intill poolen finns en öppen pergola av stålbalkar med halvhög trävägg mot skogen bakom. Öppet tak över ett platsbyggt utekök av betong med grill, plåttak över mittendelen där en bekväm soffgrupp ryms intill en stor platsbyggd eldstad.

I pergolans sista sektion byggdes ett vackert träd in, så att trädkronan fick skapa ett grönt levande tak och ger plats för mindre matbord och hängmatta i vandrande skugga. Utomhusbelysning på kvällen.

SOLNA KYRKBY

50-talsträdgård

En vacker gammal 50-tals trädgård ritad av Walter Bauer skulle med varsam hand återuppstå i ny skepnad. Nya stenläggningar med gammal gatsten och skiffer skulle ritas, även en ny praktisk parkeringsyta, gräsmattor, gångar och uteplatser.

Växtförslag med tidstypiska växter skulle göras för insynsskyddande buskage, rabatter invid huset, planteringar med marktäckande perenner. De flesta träd var i dåligt skick och behövde bytas ut.

Arbetet med stenarbeten och planteringar har skett i flera etapper. AddGreen har även förtroendet att sedan snart 10 år att sköta och kontinuerligt vidareutveckla denna pärla till trädgård.

BROMMA

Infart och ny entré

Uppdraget var att rita lösningar för en ny infart med bättre parkeringsplats samt en ny entré till husets källarplan. Viktigt var att skapa en sammanhängande helhet som skulle kännas naturlig utifrån husets och områdets 30-talskaraktär.

Vi skapade tydliga avgränsningar mellan parkering, entrégång och entréyta samt hittade lösningar för att ta upp nivåskillnaderna på både ett estetiskt och funktionellt sätt. Lösningarna skulle även fungera med de nya planerna för dagvattenhantering.

Vi tog även fram bygglovshandlingar för de platsgjutna betongmurarna som löste problemen med nivåskillnader.
Bygglovet godkändes. 

DJURSHOLM

MODERN SJÖTOMT

En modern villa i svart och vitt på en vacker sjötomt var utgångspunkten för detta uppdrag.

En trädgård med raka häckar förstärker nu husets horisontella linjer och tomtens nivåskillnader i kombination med att grön volym i form av stora japanska lönnar, rhododendron, hortensior, olvon och höga prydnadsgräs mjukar upp och adderar rörelse och säsongsväxlingar.

AddGreens uppdrag var att rita växtförslagen och även plantera alla växter. Vi sköter fortfarande denna trädgård som nu är etablerad och välmående.

ARKÖSUND

Skräddarsydd skärgårdstomt

Uppdraget gick ut på att skapa en trädgård med tydlig skärgårdskaraktär, helt skräddarsydd till platsen. Havet, den omgivande naturen, berghällarna, husets moderna och knivskarpa arkitektur – allt skulle beaktas och sätta ramarna för trädgården.

Målet var att vår formgivning skulle smälta in som en självklar del av platsen med vackra övergångar mellan anlagd trädgård och befintlig natur.

Förutom den estetiska utformningen ingick förstås även att skapa de funktioner som kunderna önskade i form av insynsskyddande växtlighet på strategiskt utvalda ställen, gångar och trappor, lösningar för tomtens nivåskillnader, en gräsmatta för lek och spel, en funktionell infart, parkering med vändzon och en välkomnande och grönskande entré på husets norrsida.

GÅSHAGA BRYGGA

Takterrass längst
ut på en pir

Projektet innebar att förse en takterrass längst ut på en pir i havet med en trädgård i stora kärl. Allt valdes med stor noggrannhet utifrån rådande förutsättningar med öppna vyer, salta vindar och torka. Rostfria och pulverlackerade enorma planteringslådor beställdes av ett lokalt plåtslageri.

Lättviktsjord med pimpsten och biokol med vattenhållande förmåga, bevattningstankar och isolering beställdes. Växter som passar in med havet som bakgrund valdes; formklippt och uppstammad dvärgtall, tuvrör, glansälväxing, stenkyndel, kaskadtimjan, vit fetknopp, blodnäva m.m.

Alltsammans fick lyftas upp med en gigantisk kranbil för att komma så högt upp och långt ut. Vi fick även anlita särskild hjälp för att med hjälp av bärremmar och bärselar lyfta i de tunga växterna ner i kärlen. Sist med inte minst installerades utomhusbelysning i planteringslådorna.

Vi har sedan allt blev klart även haft i uppdrag att kontinuerligt sköta denna takterrass.

TOFTA | GOTLAND

GOTLÄNDSKT MEDELHAV

  För den här trädgården byggde vi idéerna utifrån ett crossover-tema mellan en medelshavsoas och den Gotländska naturen. Trädgården skulle upplevas som en omsluten innergård med ett vårdträd i mitten och länka samman de tre olika byggnaderna.

En tydlig struktur med flera olika rumsligheter behövdes, men det var också viktigt att trädgården skulle upplevas som lite vild, tillåtande och lätt att leva och umgås i.

De hårdgjorda materialen är kalksten, grus, betong, stål och grånat trä. Växterna är en blandning av inhemska arter såsom fläder, tall, grusslok, blodnäva, backtimjan och smultron samt de som för tankarna till medelhavet såsom silverpäron, kryddbuske, glaspärlevin, lavendel, perovskia, kryddsalvia, vinterkyndel m.m.